توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی معماری برج رادکان قوچان

 

برج رادکان دارای گنبدی مخروطی شکل است که ساختمان آن احتمالا در سال 607 قمری به پایان رسیده است. تاریخ احداث برج رادکان را ماکس افن برشم آلمانی سال 600 و اندی هرتسفلد سال 680 ذکر کرده اند. هرتسفلد برج رادکان را مقبره یکی از حکام مغول می داند که برخی وی را امیر ارغوان مغول می داند....

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

معمار

موقعیت

سبک

معنی واژه

تاریخچه

موقعیت روستا رادکان

بانی برج

ورودی ها

مشخصات بنا

ویژگی نما

ویژگی درها

تزیینات

ویژگی بنا

کاربری بنا

پلان

نما

مقطع

و...