توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی مطالعات فرودگاه

 

هواپیما می توانند با زوایای مختلف نبست به ساختار ترمینال پارک نمایند. همچنین هواپیماها می توانند بوسیله نیرو خودشان با نیرو تراکتور کشنده به گیت رفته و از گیت بیرون بیایند. با کشیدن هواپیما توسط تراکتور می توان  از ابعاد گیت تا اندازه ای کاست. شرکتهای هواپیمایی ؛ مدها مختلف برای پارک کردن هواپیما درجلوی ترمینال دارند که در مراحل اولیه طرح فرودگاه می بایست ....

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

 • طبقه بندی فرودگاه( حمل و نقل قاره ای- حمل و نقل بین المللی- ترانسپورت اقیانوس نما- حمل و نقل داخلی)
 • انواع اصول( اقتصادی - انسانی)
 • معرفی مکتب های فرودگاه( 4 مکتب)
 • طراحی سیستم های مختلف فرودگاه
 • طرح هندسی اجزا متشکله محوطه پرواز فردگاه
 • مشخصات هواپیما
 • وزن هواپیما
 • اندازه هواپیما
 • ظرفیت هواپیما
 • طول باند مورد لزوم در هواپیما
 • طبقه بندی هواپیما مسافربری
 • طرز پارک آرایش باند فرودگاه
 • باند پرواز منفرد
 • باند پرواز متقاطع
 • مسافت بی مانع
 • عوامل موثر در طراحی باند خزش
 • عرض منطقه ایمنی
 • باند خزش خروجی
 • باند خزش کنار گذر
 • طرح هندسی اپرون
 • طرح هندسی  هولدینگ اپرون
 • تسهیلات مورد نیاز باند
 • تسهیلات
 • سوخت رسانی
 • شیرهای سوخت رسانی
 • منطقه سوخت رسانی
 • تامین نیرو برق هواپیما
 • تامین تجهیزات
 • راههای ارتباطی
 • ملاحضات مرتبط با گازهای اگزوز
 • مجموعه ترمینالها
 • مسیرهای حرکتی هواپیما؛ ماشین و جاده های ارتباطی
 • فضاهای مورد نیاز برای ترمینال
 • ایده های  طراحی ترمینال
 • ترمینال نوع انتقالی
 • ساختمان ترمینال -نحوه عملکرد
 • تجزیه و تحلیل اقتصادی طرح انتقالی
 • ترمینال های نوع مدولهای وهم پیوسته
 • تجزیه و تحلیل اقتصلدی مدولهای به هم پیوسته
 • معرفی انواع فرودگاه ها
 • فرآیند جریان حرکت مسافرین و چمدانها
 • ارتباط داخلی ترمینال
 • شرکت های هواپیمایی و عملیات پشتیبانی
 • تفکیک ترافیک های داخلی و خارجی
 • مسافت پیاده روی
 • انتقال چمدان
 • گروه بندی عملکردی
 • حوزه فضاهای پرواز مسافربری
 • بخش مسافران ورودی داخلی
 • فضاهای پذیرش مسافرین خرویی
 • دفاترو پشتیبانی و پذیرش
 • فضاهای انتظار مسافرین خروجی
 • فضاهای تفکیک چمدان(متمرکز- غیر متمرکز- نیمه متمرکز)
 • گمرک
 • تاسیسات فرودگاه
 • ساختار عمومی فرودگاه
 • آشیانه هواپیما
 • عوامل تشکیل دهنده فرودگاه
 • و...